Ser biólogo

Diversas titulacións académicas dan orixe a un único título profesional, o de biólogo. Así, pode ser biólogo calquera titulado universitario en Ciencias Naturais, Ciencias (Sección Biolóxicas), Ciencias Biolóxicas, Bioloxía...

Os Colexios Oficiais de Biólogos outorgan o título profesional de biólogo aos licenciados citados unha vez inscritos no COB correspondente.