Requisitos, cotas e formularios

Documentación necesaria para colexiación presencial

Cota de inscrición

Cota anual de Colexiación

Lembrade que as cotas poden deducirse do IRPF

No momento da solicitude de alta aboarase a cota de inscrición que corresponda e a parte proporcional da cota de colexiación, a razón de 5,00 €/mes a cota reducida e 12,5 €/mes graduados/as fai máis dun ano ou 6,25 graduados/as nos derradeiros 12 meses. Estes pagos faranse en efectivo no caso da colexiación presencial, ou transferencia bancaria no caso da colexiación online (ver nº de conta no documento "instruccións")

Emítense dous recibos ao ano: un en xaneiro e outro en xullo, en cada caso pola metade do importe correspondente.

Formularios

No caso de colexiación presencial, podes descargar e imprimir os presentes formularios.