O COBGA é membro de…

O COBGA está representado no Consello Xeral de Colexios Oficiais de Biólogos. Ademais, é membro da: