Funcións

Os fins esenciais e fundamentais do COBGA (artigos 5º e 6º do Decreto 150/2008, do 3 de xullo) son: