Directorio de biólogos

A lectura destes directorios está controlada por unha clave que limita o acceso indiscriminado e a indexación en buscadores. Os datos de acceso son: usuario "99999z" - contrasinal "123456"

As funcións propias de cada perfil están recollidas no apartado de Actividades profesionais.

Para darse de alta no directorio, complete o seguinte fomulario.

IMPORTANTE: Se Vde. ou a súa empresa precisan dos servizos dun biólogo/a e non o atopan neste Directorio, envíe as características do perfil requirido, os seus datos de contacto e un prazo para a resposta a bolsaemprego@biologosdegalicia.org. Nós remitiremos a súa oferta a aqueles colexiados/as que respondan a dito perfil. Este servizo é moi áxil e sen custo para os particulares ou empresas que o solicitan.